Yhdistyksen päämääränä on edistää lasten ja nuorten tanssikasvatusta. Yhdistys toimii myös kansainvälisen tanssikasvatusjärjestön dance and the Child internationalin Suomen jaoksena ja edistää siten alan kansainvälistä yhteistyötä.

Dance and the Child international on perustettu Kanadassa vuonna 1978. Vuodesta 1980 järjestö on ollut UNESCO:n alajärjestön Conseil Internationalin de la Dansen täysivaltainen jäsen.  daCi:n päämääränä on edistää maailmanlaajuisesti lasten ja nuorten mahdollisuuksia kokea tanssi tekijöinä, esintyjinä ja katsojina riippumatta rodusta, sukupuolesta, uskonnosta tai kansalaisuudesta. Tähän päämäärään pyritään rauhan ja veljeyden hengessä. daCi:n tavoitteisiin kuuluu lisäksi:

• säilyttää lasten ja nuorten tanssimuotojen kulttuuriperintöä
• varmistaa, että lasten ja nuorten tanssi saa osakseeen huomiota ja että sitä kehitetään
• edistää tanssin sisällyttämistä yleissivistävään kasvatukseen ja kunnalliseen toimintaan
• edistää tanssikasvatusohjelmiin ja opetussuunnitelmiin liittyvien ajatustenvaihtoa
• rohkaista ja tuoda esille lasten ja nuorten tanssiin liittyvää tutkimusta
• edistää tanssikasvatukseen liittyvän materiaalin, kuten kirjojen, videoiden ja muun materiaalin tuottamista ja levittämistä

Näkyvimmin daCi harjoittaa toimintaansa eri maanosissa kolmivuosittain järjestettävissä konferensseissaan, joista viimeisin oli  Adelaidessa, Australiassa heinäkuussa 2018. Seuraava kansainvälinen konferenssi järjestetään vuonna 2021Torontossa Kanadassa.